Cartref > Newyddion > Cynnwys

Nid yw Gwrth-ladrad yn cael ei Golli bob amser: Umbrella Gyda Loc Cyfrinair

Mar 05, 2018

Yn fy mywyd, mae'n anodd anghofio pethau, yn enwedig ymbarél. Mewn dyddiau glaw, mae ambarél yn tueddu i gael eu lleoli yn ganolog, felly pan fyddwch yn rhoi ambarél gyda'i gilydd, bydd yna rywfaint o gamgymeriadau a hyd yn oed yn colli amser. Mae sawl dyluniwr wedi cynllunio ambarél gyda chlo cyfrinair, a'i enwi ar ôl hynny. Mae gan ddull yr ambarél glo cod tri digid digonol, sydd fel arfer wedi'i dynhau ar y llaw, a phan mae angen ei ddefnyddio, mae'n dod yn glo diogelwch.


Y dyfyniadau lluniau uchod o'r Rhyngrwyd, ar gyfer cyfeirio yn unig